Ga direct naar:Deelnamereglement Avondvierdaagse Wassenaar

Organisator: Stichting Avondvierdaagse Wassenaar, lidorganisatie van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Deze avondvierdaagse wordt gehouden onder auspicien van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en in nauw overleg met de Gemeente Wassenaar (inclusief vergunning). Alle reglementen, richtlijnen en bepalingen van de KWBN zijn op deze avondvierdaagse ten volle van toepassing.

Ingeschrijfnummer K.V.K. Stichting Avondvierdaagse Wassenaar: 27314442

 

1. Deelname:
Deelname is opengesteld voor iedereen.

Alle inschrijfformulieren van kinderen tot 18 jaar dienen voorzien te zijn van een handtekening van een ouder/verzorger, waarmee wordt verklaard dat deelname plaatsvindt onder begeleiding van een volwassene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het kind.

2. Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor alle deelnemers is € 5,00 bij inschrijving. De voorinschrijving en registratie is bij LJ Sport in wassenaar. De na-inschrijving bij het startbureau (St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar)
U kunt uitsluitend contant betalen! Geannuleerde inschrijvingen worden NIET terugbetaald.

3. Afstanden:
Men kan zich in laten schrijven voor de afstand van 2,5, 5 en 10 kilometer.
Vergeet u niet u iedere avond af te melden (voor 21:00 uur).

4. Start:
De starttijd is 17:30 uur, (eerste drie dagen:  St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar en de laatste dag: RKSV Blauw-Zwart, Dr. Mansveltkade 7, Wassenaar)

5. Herinnering:
Een ieder die de Avondvierdaagse met goed gevolg volbrengt ontvangen een medaille van de KWBN.

Reglementen downloaden

Snelkoppelingen